Apie mus

UAB „Saulės energija” įsteigta 1991m. Įmonę įkūrė Puslaidininkių fizikos instituto laboratorijos kolektyvas siekdamas praktikoje įgyvendinti daugiamečius tyrimus. Dirbdama kartu su Šiaulių „Nuklonu” įmonė sukūrė ir įdiegė į gamybą saulės elementų, gaminamų iš monokristalinio silicio, technologiją, kuri šiuo metu žinoma, kaip MSI-13-96. Lietuvoje buvo sukurti ir gaminami saulės elementai, kurių vidutinis efektyvumas n= 13%, o didžiausias – n= 15%. Saulės elementai buvo eksportuojami į Vokietiją ir Bulgariją.

Kartu buvo atliekami intensyvūs tyrimai kuriant n = 20% efektyvumo saulės elementų gamybos technologiją. Atlikus šiuos tyrimus buvo paruošta nauja formavimosi principais pagrįsta technologija, kurią naudojant saulės elementų efektyvumas padidėtų iki n = 20% o jų gamybos kaštai sumažėtų trečdaliu. Šiems Darbams praktiniškai realizuoti buvo sukurtas tarptautinis konsorciumas, kurio veikla finansuojama iš Europos Sąjungos CRAFT-5 programos lėšų (projektas HELSOLAR, kontraktas ENK-CT-2001-35004). Pradiniame etape projekto koordinatoriumi buvo mūsų įmonė. Projekto rezultatai bus patentuojami, o sukurta technologija lygiomis dalimis priklausys “Saulės energijai” ir Olandijos įmonei ISA.

Fotoelektrinių modulių gamybą UAB “Saulės energija”įsisavino 1996m. Įvairios paskirties užsakomieji fotoelektriniai moduliai pastoviai eksportuojami į Daniją, Vokietiją, Angliją, Olandiją. Jau nuo 1997m. vykdomi Švedijos karinės pramonės užsakymai.

Lietuvos rinkai UAB “Saulės energija” gamina fotoelektrinius modulius elektroninei aparatūrai, jachtoms, turizmui, mokymo priemonėms. Mūsų gaminama produkcija naudojama beveik visuose Lietuvos universitetuose, dalyje mokyklų.

Nuo 1999m. UAB “Saulės energija” projektuoja, įrengia ir prižiūri fotoelektrines bei hibridines saulės ir vėjo mikroelektrines. Demonstracinės tokio tipo mikroelektrinės įrengtos Vilniaus Gedimino Technikos, Kauno Technologijos, Šiaulių universitetuose, kai kuriose vidurinėse mokyklose. Mūsų produkcija įtraukta į Lietuvos švietimo ministerijos patvirtintą rekomenduojamų mokymo priemonių sąrašą. Aktyviai ruošiamės dalyvauti Pasaulio Banko finansuojamoje mokyklų renovacijos programoje. Būsimam konkursui paruošta keletas naujų mokymo priemonių bei demonstracinių jėgainių.

Dalis mūsų gaminamų mikroelektrinių įrengta privatiems asmenims. Gana daug fotoelektrinių bei kombinuotų saulės ir vėjo mikroelektrinių įrengėme įmonių “Euroelektronika”, „Elsis”, ‚Fima” apsaugos bei signalizacijos sistemoms maitinti. Susisiekimo ministerijos užsakymu įrengėme 34 elektrines eismo intensyvumo monitoringo postuose. Mūsų mikroelektrines planuojama naudoti ir naujai į Kaliningradą tiesiamo dujotiekio monitoringo valdymo sistemoms maitinti.

Bendroji Lietuvoje įrengtų fotoelektros bei kombinuotų saulės ir vėjo mikroelektrinių galia jau viršija 25kW.

Saulės ir vėjo mikroelektrinių monitoringą atliekame kartu su partneriais iš Europos Sąjungos dalyvaudami ES CRAFT-5 programos finansuojamame projekte MORES (kontraktas CRAFT-1999-71689). Mūsų iniciatyva 2004 metais patvirtintas CRAFT-6 programos projektas REFLECT (kontraktas CRAFT-2004-513046), kuriame kartu su partneriais kuriame dvipusio jautrumo saulės elementus.

Bendras visų trijų ES finansuojamų projektų biudžetas sudaro 5,6 mln. Eurų.

UAB “Saulės energija” šiuo metu yra vienintelė Lietuvoje įmonė, gaminanti fotoelektrinius modulius, projektuojanti bei įrengianti kombinuotas (hibridines) saulės ir vėjo mikroelektrines.

UAB “Saulės energija” direktorius Dr. Edmundas Žilinskas

Edmundas Žilinskas gimė 1954 m. lapkričio 12 d. 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. Baigęs studijas dirbo mokslinį darbą Vilniaus universitete (1977 – 1979), Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute (1979 – 1989), LMA Puslaidininkių fizikos institute (1989 – 1991). Apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1991m. iki šiol – UAB “Saulės energija” prezidentas.

Dr. Edmundas Žilinskas turi didelę patirtį fotoelektrinių ir hibridinių saulės-vėjo jėgainių projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo srityje. Jis vadovavo kelių demonstracinių-mokomųjų fotoelektrinių ir mažųjų hibridinių saulės-vėjo elektrinių projektavimui ir įrengimui Lietuvos universitetuose ir vidurinėse mokyklose.

Dr. E. Žilinskas įsisavino fotoelektrinių modulių projektavimo ir gamybos technologijas, kurios naudojamos UAB “Saulės energija”. Jis dalyvavo ES FP5 projektuose HELSOLAR bei MORES ir buvo projekto HELSOLAR paruošiamojo etapo koordinatoriumi.

Be gimtosios, dr. E. Žilinskas moka rusų, vokiečių ir anglų kalbas. Mokslinėje spaudoje jis paskelbęs 139 mokslinius darbus ir yra 10 išradimų autorius.
Tel.: 8 (688) 54 876, 8(37) 478021

Saulės elektrinių, vėjo, kombinuotų jėgainių projektavimas, montavimas, priežiūra: +370 688 54 876, +370 37 478021
Kontaktai

UAB "Saulės Energija"
Skambinkite telefonu:
+370 (688) 54 876,
+370 (37) 478021
Rašykite: edmundaszilinskas@gmail.com

Rekvizitai:
Įmonės kodas: 120795386
PVM kodas: LT100000878010

Tarptautiniai projektai
Kaip mus rasti?